“ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน” The 8th Arts Book Fair

เสวนาหนังสือ ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน หรือ Příliš hlučná samota (พรชีลิช ฮลุชนา ซาโมตา) กับวริตตา ศรีรัตนา ผู้แปล ที่งาน The 8th Arts Book Fair คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00 – 15:00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร

ทำความรู้จักโบฮุมิล ฮราบัล นักเขียนชาวเช็กกับเรื่องราวของคนงานบดอัดกระดาษขยะในกรุงปราก ผู้รักหนังสือและการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ แต่ต้องประกอบอาชีพทำลายหนังสือ ในสมัยที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกียเซ็นเซอร์งานเขียนและงานศิลปะต่างๆ สะท้อนชีวิตกับเครื่องไฮโดรลิคที่บดขยี้เสรีภาพทางความคิด ความอ่าน และความรู้ของมนุษย์

การเสวนาดำเนินรายการโดย แพร จิตติพลังศรี โดยความร่วมมือของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และสำนักพิมพ์บุ๊คโมบี้ เพรส

Copyright © 2019 BOOKMOBY PRESS. All rights reserved.